Dresses

Timeless styles and classic Tea silhouettes

New

$35.00

New

Zakuro Keyhole Dress

Sizes 2 to 12

$35.00

New

$35.00

New

$29.50

New

$29.50

New

$49.00

New

Ju-Xian V-Neck Dress

Sizes 2 to 12

$45.00

New

$49.00

New

$59.00

$69.00

$89.00

$69.00

$59.00

$45.00

$34.95

$45.00

$34.95

$69.00

$45.00

$32.95

$45.00

$34.95

$35.00

$24.95

(1)

Schneeglökchen Wrap Dress

Sizes 3-6M to 12

$35.00

$26.95

(1)

$35.00

$26.95

Alpine Aster Skate Dress

Sizes 3-6M to 12

$35.00

$25.95

(1)

$35.00

$26.95

(2)

Schneefall Skate Dress

Sizes 3-6M to 12

$35.00

$28.95

Jugendstil Skirted Dress

Sizes 3-6M to 12

$35.00

$25.95

Bröhan Skirted Dress

Sizes 3-6M to 12

$35.00

$26.95

$39.00

$29.95

$39.00

$29.95

$29.50

$15.95

(2)

Bavarian Garden Wrap Dress

Sizes 3-6M to 12

$29.50

$15.95

$69.00

$51.95

$69.00

$51.95

$59.00

$44.95

Friede Sweater Dress

Sizes 2 to 12

$69.00

$51.95

Blaues Meer Sweater Dress

Sizes 3-6M to 12

$59.00

$35.00

$17.95

$35.00

$17.95

$39.00

$29.95

$39.00

$29.95

$59.00

$45.00

$33.95

Tulpen Corduroy Dress

Sizes 3-6M to 12

$45.00

$29.95

(1)

$49.00

$36.95

Viheke Velvet Jumper

Sizes 2 to 12

$49.00

$39.00

$29.95

(1)

$39.00

$29.95

(1)

$29.50

$22.95

$29.50

$22.95

Nele Stripe Dress

Sizes 2 to 12

$29.50

$23.95

$35.00

$17.95

$39.00

$24.95

Koln Turtleneck Dress

Sizes 2 to 12

$39.00

$18.95

$35.00

$17.95

$35.00

$17.95

$35.00

$17.95

$35.00

$17.95

(1)

$35.00

$17.95

$35.00

$17.95

$29.50

$15.95

Spätzchen Wrap Dress

Sizes 2 to 12

$29.50

$15.95