Dresses

Timeless styles and classic Tea silhouettes

Schneeglökchen Wrap Dress

Sizes 3-6M to 12

$35.00

(1)

$35.00

(1)

$35.00

Schneevogel Wrap Dress

Sizes 3-6M to 12

$29.50

$22.95

$29.50

$22.95

Bavarian Garden Wrap Dress

Sizes 3-6M to 12

$29.50

$22.95

$29.50

$22.95

$29.50

$22.95

Spätzchen Wrap Dress

Sizes 2 to 12

$29.50

$22.95

Alpine Aster Skate Dress

Sizes 3-6M to 12

$35.00

$35.00

(1)

Schneefall Skate Dress

Sizes 3-6M to 12

$35.00

Jugendstil Skirted Dress

Sizes 3-6M to 12

$35.00

Bröhan Skirted Dress

Sizes 3-6M to 12

$35.00

$39.00

$39.00

$45.00

$45.00

$35.00

$26.95

$35.00

$26.95

$35.00

$26.95

(1)

$35.00

$26.95

$39.00

$39.00

$45.00

$45.00

$69.00

$69.00

$69.00

$89.00

$59.00

$59.00

$45.00

$33.95

Tulpen Corduroy Dress

Sizes 3-6M to 12

$45.00

$33.95

(1)

$49.00

$36.95

Viheke Velvet Jumper

Sizes 2 to 12

$49.00

$39.00

$29.95

$39.00

$29.95

Dunkelblau Denim Jumper

Sizes 3-6M to 12

$45.00

(1)

Nele Stripe Dress

Sizes 2 to 12

$29.50

$29.50

$29.50

$39.00

Koln Turtleneck Dress

Sizes 2 to 12

$39.00

$35.00

$26.95

$35.00

$26.95

$35.00

$26.95

(1)

$35.00

$26.95

$35.00

$26.95

$35.00

$27.95

Schneereich Ski Dress

Sizes 2 to 12

$45.00

$39.00

$39.00

$45.00

$36.95

Blaues Meer Sweater Dress

Sizes 3-6M to 12

$59.00

$35.00

$26.95

$59.00

$69.00

Friede Sweater Dress

Sizes 2 to 12

$69.00

$69.00